Jsou modely v přesném měřítku a obsahují všechny detaily skutečného stadionu?

I když je naším záměrem, aby se modely co nejvíce blížily originálu, měřítko výrobků společnosti NANOSTAD neodpovídá přesně skutečným rozměrům stadionů.
Náš návrhářský tým se snaží zahrnout veškeré možné detaily. Surovina používaná k výrobě modelů a výrobní procesy však mají svá omezení, která neumožňují, aby výrobky společnosti NANOSTAD byly 100% věrné skutečnému stadionu.

Pro jaký věk jsou výrobky společnosti Nanostad vhodné?

Výrobky společnosti Nanostad jsou vhodné pro děti starší 7 let.

Co se stane, jestliže dílky navlhnou?

Výrobky společnosti Nanostad jsou pokryty papírem, proto jim voda a vlhkost nesvědčí.

Jak mám svůj stadion čistit?

Suchým hadříkem nebo prachovkou. Nikdy nepoužívejte žádné tekutiny.

Splňují výrobky společnosti Nanostad zdravotní a bezpečnostní požadavky?

Ano, stadiony společnosti Nanostad splňují všechny platné evropské normy. Byly certifikovány jako výrobky, které splňují EN71, příslušnou normu pro tento typ produktů.

Jaká preventivní opatření by se měla v souvislosti s výrobky společnosti Nanostad přijmout?

Jako každý model obsahují výrobky společnosti Nanostad malé části. Proto by měly být malé děti pod dozorem, aby se zabránilo požití jakékoliv části, neboť hrozí udušení.

Nikdy nevystavujte výrobek přímému zdroji tepla, hrozí nebezpečí požáru.

Vyžadují výrobky společnosti Nanostad dozor dospělých osob?

Tým společnosti Nanostad doporučuje sestavovat tento výrobek pod dozorem dospělých osob nejen kvůli potížím, se kterými se malé dítě může setkat, ale také aby si společné sestavování užila celá rodina.

Co když se papír z dílků náhodou odlepí?

Papír lze zpět na polypropylen přilepit lepidlem.

Jak se mají výrobky společnosti Nanostad udržovat?

Výrobky společnosti Nanostad uchovávejte na suchém, tmavém místě. Chraňte před vlhkostí a přímým slunečním světlem.

Je návod k sestavení na internetu?

Ke každému výrobku je na našich internetových stránkách odpovídající návod k sestavení. Díky podrobnému a jednoduchému návodu stadion snadno sestavíte a vytvoříte jeho dokonalý model.

Lze výrobky vrátit?

Vrátit lze výrobky s výrobními vadami. Zjistíte-li po obdržení výrobku jakoukoliv vadu, nesnažte se model sestavit, ale okamžitě se na nás obraťte.

Mají výrobky společnosti Nanostad oficiální licenci?

Všechny stadiony společnosti Nanostad se vyrábějí na základě povolení uděleného příslušným klubem, který dostává z prodeje každého výrobku tantiémy.

Kde mohu výrobky společnosti Nanostad koupit?

V případě dotazů jakéhokoliv charakteru jděte na “Kontaktujte nás“

Home | Výrobky | Kde koupit | Technický popis | Často kladené otázky | Kontakt
2016 © NANOSTAD | Vývojáři:: Esquina Cortés and Miriam Sánchez